Er is een aantal risicofactoren die met artrose samenhangen

Risicofactoren

Artrose is een aandoening waarvan de oorzaak vaak onbekend is. Wel spelen er verschillende factoren een bepalende rol in het beloop van de aandoening, zoals:

  • Overgewicht, zowel in ontstaan als beloop
  • Pijn
  • Standsafwijkingen van de knie
  • Spierzwakte
  • Slechte conditie
  • Te weinig beweging

Daarnaast is er bij artrose een aantal andere factoren dat van invloed is op een ongunstiger beloop; hoge leeftijd, artrose in meerdere gewrichten, het vaker voorkomen van artrose in de familie, andere lichamelijke klachten, een lage inschatting van uw eigen mogelijkheden en de wijze waarop u met de pijn omgaat.

Het is bekend dat het niet adequaat omgaan met uw klachten een negatieve invloed heeft op de klachten en op de ervaren kwaliteit van leven.