Disclaimer Netwerk Artrose

Netwerk Artrose verstrekt informatie op haar website, die ontleend wordt aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Netwerk Artrose kan echter niet instaan voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens. Netwerk Artrose heeft het recht de gegevens op ieder moment en zonder verdere aankondiging te wijzigen.

De inhoud van deze website mag alleen voor privédoeleinden worden gebruikt. Zonder uitdrukkelijke toestemming van Netwerk Artrose is het niet toegestaan om de inhoud van deze site op welke manier dan ook te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden, of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden.

Netwerk Artrose is de eigenaar van alle gegevens die op haar website staan. Daar wordt onder verstaan: foto’s, illustraties, grafisch materiaal en teksten. Dit alles wordt beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts-)personen, die toegang krijgen tot deze website. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Netwerk Artrose aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Ook kan Netwerk Artrose niet garanderen dat de website foutloos is of ononderbroken functioneert. Het Nederlands recht is van toepassing.

Netwerk Artrose betracht de uiterste zorgvuldigheid in het selecteren van verwijzingen of hyperlinks naar andere websites. Netwerk Artrose kan niet instaan voor de inhoud, het functioneren, de diensten en de kwaliteit van deze diensten of producten die daarop worden aangeboden. Netwerk Artrose aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites.